Der er for tiden ikke anmeldt andre arrangementer af interesse for vore medlemmer.