Medlemsmøde torsdag den 27. september kl. 19.30 om Islands vej fra forbundsstat i 1918 til republik i 1944

Var dannelsen af Republikken Ísland en nødvendig afslutning på islændingenes kamp for retten til selvbestemmelse? Kunne der være blevet en anden afslutning, hvis Christian X havde anvendt mere af sin tid på at pleje relationerne til Islands befolkning, eller hvis anden verdenskrig ikke havde ændret den geopolitiske situation og styrket Islands økonomi? Guðmundur Hálfdánarson, professor i historie ved Íslands Universitet, kommer til et møde i Dansk-Islandsk Samfund den 27. september og vil give sit svar på spørgsmålet og baggrunden for skilsmissen mellem Island og Danmark i 1944. 

Mødet finder sted i Islands Kulturhus, Jónshús, Øster Voldgade 12, København. Medlemmene og deres gæster er velkomne. Tilmelding er ikke obligatorisk, men vi er altid glade for en tilkendegivelse på mail eller telefon, hvis man regner med at deltage.


Symposium onsdag den 10. oktober på Københavns Universitet med deltagelse af bl.a. Íslands præsident, markerende 100-året for Íslands selvstændighed gennem Forbundsloven af 1918.
NB Adgangen til dette møde er begrænset, og kun medlemmer vil kunne komme i betragtning.
Dansk-Islandsk Samfund vil få tildelt en deltagerkvote, som endnu ikke er fastsat. Tilmeldinger pr. mail modtages nuSidste tilmeldingsfrist: 20. september. Skriv "10.oktober" i  emnefeltet og angiv også navn, postadresse og telefonnummer.  Har man ikke mail, kan man alternativt tilmelde sig ved at ringe til tlf. 45410839 og evt. lægge en besked på telefonsvareren. Interesserede rådes til at tilmelde sig så hurtigt som muligt, idet pladserne vil blive fordelt efter "først-til-mølle"-princippet. Tilmeldte vil få besked senest med udgangen af september, om deres tilmelding er bekræftet, og samtidig modtage praktiske oplysninger i forbindelse med symposiet, som foregår i Alf Ross Auditoriet, lokale 9A-3-01 på juridisk fakultet, Københavns Universitet, Amager.
Symposiet foregår på engelsk og har titlen

The 1918 Danish-Icelandic Act of Union in Historical and Judicial Context

Præliminært program:

13.00 Velkomst
Henrik C. Wegener (ordstyrer), rektor for Københavns Universitet

13.10 Forbundsloven og  statsoverhovedets rolle (ísl. Sambandslögin og þjóðhöfðingjavaldið)
Íslands præsident, Guðni Th. Jóhannesson

13.40 Forbundsloven, den islandske grundlov af 1920 og den moderne forfatningsretlige sammenhæng
Helle Krunk, professor i jura ved Københavns Universitet, og
Björg Thorarensen, professor i jura ved Íslands Universitet

14.00 Personalunionen i et europæisk perspektiv
Jes Fabricius Møller, ass. professor i historie ved Københavns Universitet

14.20 Pause – Præsentation af islandske håndskrifter fra Arnamagnæansk Samling

14.40 600 års fællessskab
Søren Mentz, historiker og direktør for Amager Museum

15.00 Selvstændighedsbevægelsen, verdenskrigen og suveræniteten
Gunnar Þór Bjarnason, historiker og forfatter

15.20 Selvstændighedskonceptet fra 1906 og fremefter
Ragnhildur Helgadóttir, professor og dekan for juridisk fakultet på Reykjavík Universitet

15.40 Paneldiskussion / Spørgsmål og svar

16.10 Reception
Vært: Íslands ambassadør Benedikt Jónsson