Dansk-Islandsk Samfund

Bestyrelse Aktivitetsoversigt Arrangementer 1916 - i dag  
A. P. Møllers Fond Bliv medlem Nyttige adresser            

Efterårsmøde 17. november om Kong Christian den Tiendes dagbøger.

Dansk-Islandsk Samfund har til formål at fremme forståelsen og det indbyrdes kendskab Danmark og Island imellem.                                           
Foreningens adresse: Dansk-Islandsk Samfund, c/o Steen Lindholm, Rønnebærvej 82, 2840 Holte. Send en mail. Tlf. 4541 0839.

Foreningens bestyrelse består for tiden af følgende personer: Dirigenten Steen Lindholm (formand), Dyrlæge Birgitte Langvad (næstformand og kasserer), Forfatteren Böðvar Guðmundsson (sekretær), Professor, dr.phil. Jonna Louis-Jensen, Direktør Torben Rasmussen (tidl. direktør for Nordens Hus i Reykjavik),  Afdelingschef Tryggvi Felixson samt oversætter, cand.mag. Kim Lembek og Lasse Reimann (tidl. dansk ambassadør i Island).

AKTIVITETER (egne arrangementer)
Efterårets møde bliver torsdag den 17. november kl. 19.30 i Det Islandske Kulturhus (Jónshuset) i Øster Voldgade 12 i København. Borgþór Kjærnested fortæller om sit arbejde med Christian den X's dagbøger, som giver nyt og spændende indblik i kongens forhold til Island. Efter mødet byder vi på en forfriskning. Til dette arrangement er gæster også velkomne.

Festskrift:  I forbindelse med Dansk-Islandsk Samfunds 90-års jubilæum blev udgivet et festskrift med artikler om Islands og Danmarks indbyrdes forhold gennem historien og Dansk-Islandsk Samfunds historie 1916-2006. Festskriftet er desværre udsolgt.
Formandens tale ved jubilæumsfesten den 14. januar 2006 kan læses her.

Årsberetning: Dansk-Islandsk Samfunds Årsberetning 2013-2014 kan læses her.

Andre aktiviteter
Vi henviser også til nedenstående links til Nordatlantens Brygge, Foreningen Norden og Det Islandske Kulturhus.

VORT BLAD
Næste nummer af bladet udkommer ultimo marts 2016.

Læs artikler fra tidligere numre her.

LÆR ISLANDSK
Der findes en række muligheder - også på nettet - for at lære islandsk. Det enkleste er at gå ind på søgemaskinen Google og taste "Learning Icelandic", hvorved man får adgang til en række hjemmesider om emnet. En ny islandsk-dansk web-ordbog kan findes på denne adresse: www.islex.dk. Det er gratis at benytte ordbogen.

PROJEKTSTØTTE
Dansk-Islandsk Samfund modtager hvert år en række henvendelser fra grupper eller enkeltpersoner, som søger økonomisk støtte til rejse- eller turnévirksomhed i Island. Dansk-Islandsk Samfund råder desværre IKKE selv over midler til sådanne formål. I stedet henviser vi til de legater og fonde, som findes i de gængse legatfortegnelser, som kan læses på bibliotekerne eller på nettet, herunder Fondet til Dansk-Islandsk Samarbejde, som ifølge sin fundats har "til formål at bidrage til forståelse og samarbejde mellem Danmark og Island på kulturelle og andre områder. Der kan således bl.a. ydes tilskud til arbejds- og studieophold i Danmark eller Island, til faglig uddannelse, til gæstespil, kunstudstillinger og lignende, samt til andre aktiviteter, som sigter på at vække interesse for Island i Danmark og for Danmark i Island. Det årlige dispositionsbeløb, som er afkast af fondets kapital, er ca. 300.000 DKK. De fleste bevillinger ligger i størrelsesordenen 5.000-20.000 DKK, men der gives også større tilskud til særlige projekter. Fondet behandler ansøgninger to gange årligt ved bestyrelsesmøder i maj og november. Ansøgningsfrister: 15. april og 15. oktober." Ansøgninger ønskes gerne indsendt via fondets hjemmeside: www.fdis.dk , eller man kan henvende sig til Per Fischer, c/o Udenrigsministeriet, Asiatisk Plads 2, 1448 København K. Tlf. 7020 4076, Fax 7020 4078, mailadresse post@fdis.dk

A.P.MØLLERS FOND FOR ISLANDSKE STUDERENDE
Fondet kan yde støtte til islandske statsborgeres studieophold ved en højere læreanstalt i Danmark. Dansk-Islandsk Samfund er repræsenteret i fondsbestyrelsen og ekspederer også ansøgningerne. Ansøgningsfristen er 31. december hvert år. Læs mere om fondet her.

Uddeling 2016: 900.000 kr. uddelt til unge islændinge i Danmark
I mange år har islandske studerende ved højere uddannelser i Danmark kunnet hente økonomisk støtte i A.P.Møllers Fond for islandske Studerende ved de højere Læreanstalter i Danmark. Dansk-Islandsk Samfund har den glæde at kunne være behjælpelig ved fordelingen af de mange penge. Også i år har fonden været i stand til at uddele mere end 900.000 danske kroner, fordelt blandt 60 ansøgere, hvoraf 43 modtog en legatportion.

Næste ansøgningsfrist er 31. december 2016.

BLIV MEDLEM  AF DANSK-ISLANDSK SAMFUND og

Medlemskab tegnes ved henvendelse til Dansk-Islandsk Samfund, c/o Steen Lindholm, Rønnebærvej 82, 2840 Holte. Prisen er for tiden 200 kr. om året, familiemedlemskab (samme postadresse) 250 kr. Kontingentindbetalingen foregår ved overførsel af beløbet til foreningens bankkonto. Send ønsket om indmeldelse pr. mail eller brev, så vil oplysninger om foreningens kontonummer i Danske Bank blive tilsendt.

FORENINGENS ARRANGEMENTER GENNEM TIDERNE
Igennem sin snart 100-årige eksistensperiode har Dansk-Islandsk Samfund taget en lang række initiativer til fremme af sit formål: at styrke kendskabet til Island og båndene imellem vore to lande. Se den samlede oversigt over arrangementer her.

ADRESSER PÅ ANDRE ISLANDSK-RELATEREDE FORENINGER OG INSTITUTIONER                              

Íslendingafélagið                                                                                                                                            

Dansk Islandshesteforening

Foreningen Norden

Det islandske Kulturhus i København (Hús Jóns Sigurðssonar)
Øster Voldgade 12, 1350 København K, tlf. 3313 7997

Islands Ambassade i København

Nordatlantens Brygge 

Islandsk Fårehundeklub

Til toppen af siden