PROJEKTSTØTTE

Dansk-Islandsk Samfund modtager hvert år en række henvendelser fra grupper eller enkeltpersoner, som søger økonomisk støtte til rejse- eller turnévirksomhed i Island eller til islandsrelaterede projekter. Dansk-Islandsk Samfund råder desværre IKKE selv over midler til sådanne formål. 

I stedet henviser vi til de legater og fonde, som findes i de gængse legatfortegnelser, som kan læses på bibliotekerne eller på nettet, herunder Fondet til Dansk-Islandsk Samarbejde, som ifølge sin fundats har "til formål at bidrage til forståelse og samarbejde mellem Danmark og Island på kulturelle og andre områder. Der kan således bl.a. ydes tilskud til arbejds- og studieophold i Danmark eller Island, til faglig uddannelse, til gæstespil, kunstudstillinger og lignende, samt til andre aktiviteter, som sigter på at vække interesse for Island i Danmark og for Danmark i Island". 

Det årlige dispositionsbeløb, som er afkast af fondets kapital, er ca. 300.000 DKK. De fleste bevillinger ligger i størrelsesordenen 5.000-20.000 DKK, men der gives også større tilskud til særlige projekter. Fondet behandler ansøgninger to gange årligt ved bestyrelsesmøder i maj og november. 

Ansøgningsfrister: 15. april og 15. oktober." Ansøgninger ønskes gerne indsendt via fondets hjemmeside: www.fdis.dk , eller man kan henvende sig til Per Fischer, c/o Udenrigsministeriet, Asiatisk Plads 2, 1448 - København K. Tlf. 7020 4076, Fax 7020 4078, mailadresse: post@fdis.dk

Desuden henviser vi til Dansk-Islandsk Fond, der virker til fremme af kulturelle og intellektuelle forbindelser mellem Island og Danmark.