BLIV MEDLEM AF DANSK-ISLANDSK SAMFUND og

  • Vær med til at styrke båndene mellem Island og Danmark
  • Deltag i spændende foredragsaftener, koncerter, udstillinger eller andre kulturelle arrangementer med islandske emner og medvirkende
  • Hent inspiration til en rejse til Island
  • Bliv orienteret via vort nyhedsblad
  • Mød andre Islands-interesserede mennesker.

Medlemskab tegnes ved henvendelse til Dansk-Islandsk Samfund, Rønnebærvej 82, 2840 Holte. Prisen er for tiden 250 kr. om året,  som dækker to personer med samme postadresse) . Institutioner, som ønsker at abonnere på medlemsbladet, kan gøre det ved at tegne et medlemskab. Kontingentindbetalingen foregår ved overførsel af beløbet til foreningens konto i Danske Bank, reg. nr. 1551,  konto 1021656.  HUSK OGSÅ AT ANFØRE NAVN. Send samtidig en meddelelse til os pr.mail med oplysning om navn, postadresse og mailadresse (hvis en sådan haves), således at vi kan registrere medlemskabet og kontakte dig pr. mail. Medlemsbladet udkommer i elektronisk form 4 gange om året. Alternativt fremstilles nogle eksemplarer af bladet i papirform. Nye medlemmer, som også ønsker papirudgaven tilsendt, må  give direkte besked derom. 

BEMÆRK: Ved at sende os de angivne oplysninger accepterer du samtidig, at vi opbevarer dem i foreningens database så længe medlemskabet varer. Ved medlemskabets ophør vil de blive slettet. Oplysningerne vil ikke fra vor side blive videregivet til tredjepart, f.eks. i kommerciel hensigt.