Som bekendt var det på grund af den aktuelle coronasmitte ikke muligt at afholde årsmødet i foråret 2021. Men glædeligvis kan vi i samarbejde med ambassadør Helga Hauksdóttir afholde mødet onsdag den 22. september kl. 16.30 i ambassadørresidensen, Fuglebakkevej 70, 2000 København F.  Mødet er kun for medlemmer og tilmelding er nødvendig her. Seneste frist for tilmelding er fredag den 17. september.


ÅRSMØDET  2021


Mødet vil omfatte beretning og regnskaber for perioden 2019-2021. Ud over generalforsamlingen glæder vi os til at møde Íslands ambassadør Helga Hauksdóttir, der tiltrådte embedet i efteråret 2019.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandsberetning 

3. Årsregnskab 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

5. Valg af revisor. 

6. Forslag fra medlemmerne

7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen taler Íslands ambassadør Helga Hauksdóttir, og årsmødet afsluttes med kunstnerisk underholdning ved den talentfulde unge mezzosopran Þórgunnur Anna Örnólfsdóttir.