ÅRSMØDE ONSDAG DEN 18. MAJ 2022 KL. 16.30

Ambassadørresidensen, Fuglebakkevej 70, Frederiksberg.
NB. Forudgående tilmelding er nødvendig på mail info@dansk-islandsk.dk senest mandag den 16. maj.


Generalforsamling

1. Valg af dirigent

2. Formandsberetning

3. Årsregnskab 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Birgitte Langvad og Torben Rasmussen er på valg og villige til genvalg.
Desuden foreslår bestyrelsen nyvalg af Sigurður Ólafsson

5. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Kjartan Langvad

6. Forslag fra medlemmerne

7. Eventuelt


Efter generalforsamlingen foredrag ved Erik Skyum-Nielsen: 
En meget mærkelig saga og en lige så mærkelig saganovelle