Vi beklager at måtte meddele, at det på grund af den aktuelle coronasmitte stadig ikke er muligt at afholde årsmødet. Når situationen bedrer sig, vil ambassadøren tilbyde en ny dato. Vi planlægger nedenstående dagsorden:


ÅRSMØDET   ?? 2021


Mødet vil omfatte beretning og regnskaber for perioden 2019-2021. Ud over generalforsamlingen glæder vi os til at møde Íslands ambassadør Helga Hauksdóttir, der tiltrådte embedet i efteråret 2019.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandsberetning 

3. Årsregnskab 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

5. Valg af revisor. 

6. Forslag fra medlemmerne

7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen taler Íslands ambassadør Helga Hauksdóttir, og årsmødet afsluttes med kunstnerisk underholdning ved den talentfulde unge mezzosopran Þórgunnur Anna Örnólfsdóttir.