Årsmøde 2023


TIRSDAG DEN 9. MAJ 2023 KL. 16.30

Ambassadørresidensen Fuglebakkevej 70, Frederiksberg

1. Valg af dirigent

2. Formandsberetning

3. Årsregnskab

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Følgende er på valg:

Steen Lindholm og Annette Lassen

5. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Kjartan Langvad

6. Forslag fra medlemmerne

7. Eventuelt

 

Efter årsmødet foredrag ved Annette Lassen: H.C. Andersens oldislandske debut.

TILMELDING TIL ÅRSMØDET ER OBLIGATORISK

og sker ved at sende en mail til info@dansk-islandsk.dk med teksten Årsmøde samt antal personer (1 eller 2). Vi er glade for at modtage tilmeldingen så snart som muligt. Sidste frist er tirsdag den 2. maj.