Formandens beretning 2021-2022 

Styrelsen har i den forløbne periode bestået af flg. medlemmer:

Steen Lindholm (formand), Birgitte Langvad (kasserer), Torben Rasmussen, Böðvar Guðmundsson, Kim Lembek, Lasse Reimann og Annette Lassen og Mette Kjuel Nielsen. Efter at Lárus Valgarðsson flyttede tilbage til Ísland, har hans plads i bestyrelsen stået tom, men kan forhåbentlig besættes i dag. I hvert fald foreslår bestyrelsen valg af Sigurður Ólafsson, men derom senere på mødet.

 Jeg kan berolige dagens mødedeltagere med, at beretningen i år ikke bliver så lang. Årsagen er, at sidste årsmøde som bekendt på grund af corona i foråret blev udsat til efteråret 2021, så vi har ikke haft et fuldt år til vor virksomhed. Vi var taknemmelige for at kunne afholde vort årsmøde her på Fuglebakkevej onsdag den 22. september, hvor ambassadør Helga Hauksdóttir talte. Siden holdt den meget omtalte omikron variant sit indtog, og der blev igen lukket ned for diverse aktiviteter, heriblandt også vore egne muligheder for at arrangere møder. Heldigvis viste den nye virus sig at være mere venligsindet end den gamle, og sammen med det faktum, at næsten alle havde fået den tredje stik, begyndte samfundet efter nytår atter at fungere næsten som normalt, samtidig med at vi i Danmark anlagde det synspunkt, at vi ikke længere gad leve vort liv på coronaens betingelser.

I Dansk-Islandsk Samfund skyndte vi os at få arrangeret det møde om Bertel Thorvaldsen, som vi havde måttet udsætte. Det var også, hvad jeg i min sidste årsmødetale stillede i udsigt, og den 29. marts i år holdt museumsdirektør Annette Johansen fra Thorvaldsens museum i det islandske kulturhus Jónshuset et blændende foredrag om den store billedhugger med den islandske far. Efter foredraget sang vi sammen nogle danske og islandske sange, hvilket som bekendt er en ældgammel tradition i vor forening. Hvis foredraget var en succes, kunne man desværre ikke sige det samme om fremmødet, idet under en snes personer trods udbredt annoncering var mødt op. Måske sad coronaskrækken stadig i vore medlemmer? Heldigvis synes coronaen nu næsten ikke længere at være til stede her i Danmark. Vi krydser fingre for, at vi ikke ryger ind i en ny omgang virus til efteråret.

Igennem hele coronatiden har vi kunnet fastholde udgivelsen af vort blad 4 gange om året. Det er en vigtig aktivitet for os, og jeg ved fra tilbagemeldingerne, at vort blad bliver værdsat, - for resten også af vor søsterforening i Island, som af og til beder om lov til at optrykke vore artikler. Det er vi glade for! Tak til Torben Rasmussen for hans indsats som redaktør.

 Vi glæder os også over, at Dansk-Islandsk Samfund igen i begyndelsen af 2022 via sin tilstedeværelse i bestyrelsen for A.P.Møllers såkaldte Islandsfond har været med til at uddele næsten 1 million danske kroner til islandske studerende ved højere læreanstalter i Danmark. Fondsbestyrelsen består af 3 personer: formanden er A.P.Møllers egen fondsdirektør, mens vi i Dansk-Islandsk Samfund stiller med de 2 øvrige medlemmer, for tiden Birgitte Langvad og mig selv. Af en eller anden grund var antallet af ansøgere lavere end sidste år. Måske havde vi på grund af coronaen færre islandske studerende? 26 ansøgere blev det til, med det betød til gengæld, at de bedst kvalificerede fik 35.000 kroner i tilskud til de med studiet forbundne udgifter. Tak til A.P. Møller for disse generøse donationer til unge islændinge i Danmark.

Coronaen har været hård ved det kulturelle liv, også foreningslivet. Adskillige foreninger er bukket under, men i Dansk-Islandsk Samfund er vi sluppet nådigt. Derfor i år en speciel tak til alle de medlemmer, der fortsat har holdt ved og trofast har betalt deres kontingent, selv om vore aktiviteter var aflyst. En ekstra tak skal lyde til dem, der har betalt deres kontingent til tiden og sparet formanden for at udsende rykkerskrivelser!

Jeg elsker at løse gåder. Derfor er det også både udfordrende og inspirerende at give rollen som Sherlock Holmes hver gang jeg udsender en buket nyhedsbreve og får et par stykker tilbage med meddelelse om, at adressen ikke længere er gældende. Så går jeg på jagt for at finde den nye mailadresse, og det lykkes faktisk ofte, hvilket er rigtig tilfredsstillende. Men det lykkes ikke altid, og det er jo ærgerligt. For uden mailadresse kan vi ikke udsende nyhedsbreve og andre meddelelser fra vor kære forening. Derfor: Husk at fortælle os, hvis I skifter mailadresse!

 Til mine venner i bestyrelsen skal lyde en stor tak for godt samarbejde og for jeres engagement i vor forening, og som sædvanlig skal der også ved denne lejlighed lyde en tak både til Ambassadør Helga Hauksdóttir og til Det Islandske Kulturhus og dets leder Halla Benediktsdóttir. Når vi henvender os til jer, møder vi altid en enestående velvilje, og det er vi selvsagt meget taknemmelige for.

Steen Lindholm