Formandens beretning 2018-2019 

Styrelsen har i det forløbne år bestået af flg. medlemmer: Steen Lindholm (formand), Birgitte Langvad (kasserer), Torben Rasmussen, Böðvar Guðmundsson, Kim Lembek og Lasse Reimann og  Annette Lassen Undervejs har vi suppleret os med Lárus Valgarðsson, som nu er foreslået som nyt styrelsesmedlem.

2018 blev et usædvanlig begivenhedsrigt år for vor forening. Årsagen var naturligvis 100-års fejringen af Íslands selvstændighed, og Dansk-Islandsk Samfund var ud over vore egne aktiviteter med i en lang række arrangementer, som ikke mindst Islands Ambassade stod for. Vi er meget taknemmelige for, at ambassadør Benedikt Jónsson inviterede os til at være medarrangør ved disse begivenheder. Det betød også, at vore medlemmer på den måde kunne deltage i et broget udvalg af festligheder i jubelåret.

Men lad os begynde med begyndelsen.  For ca. et år siden holdt vi årsmøde her i denne sal, som traditionen byder. I den forbindelse holdt Guðjón Friðrikson foredrag om København som Íslands hovedstad gennem 500 år. Dagen efter tog Guðjón os på en meget interessant byvandring i København, hvor vi så mange af de steder, hvor islændinge færdedes, når de opholdt sig i kongens by, eksempelvis for at studere.

I september afholdt vi et medlemsmøde i Jónshuset, hvor professor Guðmundur Hálfdánarson talte om processen frem til Íslands selvstændighed i 1918 og republikken i 1944.

Næste store arrangement var den 10. oktober på Københavns Universitet på Amager, - et meget spændende symposium med forskellige indlæg.

21. oktober fejrede vi Dansk Islandshesteforenings 50 års fødselsdag med en herlig dag på Nordatlantens Brygge, hvor der var forskellige aktiviteter indendøre og ægte hestevrinsk på kajen udenfor.

Selve uafhængighedsdagen den 1. december var en stor fest på Nordatlantens Brygge med taler af bl.a. ambassadøren og en videohilsen fra Íslands præsident.

Således sluttede et begivenhedsrigt år i selvstændighedens lys, og vi kunne vende tilbage til mere normale tilstande, hvor administrative sysler som vedligeholdelse af hjemmesiden, udgivelse af vort blad, indkrævning af kontingenter og vedligeholdelse af adresser i foreningens database alt sammen foregår på frivillig basis og tager ganske meget tid. Et lille hjertesuk fra både kasserer og formand skal ikke mangle: hvor ville vi være glade, hvis alle huskede at indbetale deres kontingent i begyndelsen af året, og hvor ville vi være glade, hvis vore højtelskede medlemmer huskede at fortælle os, når de skifter mailadresse! Det vil fritage os for adskillige timers arbejde hvert år.

Dansk-Islandsk Samfund har i år via A.P.Møllers Fond såkaldte Islandsfond været med til at uddele 900.000 kroner til islandske studerende ved højere læreanstalter i Danmark. Vi havde omkring et halvt hundrede ansøgninger fra flittige unge islændinge, hvoraf lidt over halvdelen fik tilsagn om betragtelige beløb til hverdagen. Dansk-Islandsk Samfund har nu på grund af nye EU-regler omkring dataregistrering overtaget administrationen af fonden, men det er en af vor forenings væsentlige aktiviteter at kunne hjælpe de unge islændinge med A.P. Møllers gode gaver, som vi har gjort siden midten af 1930erne. Tak til A.P.Møller Fonden for de generøse donationer gennem årene..

Som sædvanlig har vi været i stand til at udsende 4 numre af vort blad til alle medlemmer. Postvæsenets langsommelighed har ikke har gjort livet lettere, men vi fastholder stadig at udgive bladet i trykt form, selv om verden bliver mere og mere digitaliseret, og man snart ikke kan være borger i dette land uden at gå rundt med en smartphone i hånden. Men vi ved, at mange af vore medlemmer lige som jeg selv foretrækker at læse et trykt blad. Foretrækker man den digitale udgave, kan de senere års publikationer findes på vor hjemmeside under menupunktet aktiviteter. Også i år skal der lyde en tak til vor frimærkeslikkende redaktør.

Det er nu lykkedes os ved en energisk indsats at få registreret mailadresser på samtlige medlemmer minus 2, som ikke har ønsket at have mail. Det har taget sin tid, men nu er det gjort, samtidig med at især den yngre generation er begyndt at betragte e-mails som en håbløst forældet kommunikationsform. I vore dage kan sms’er lige gå an, men det er endnu bedre at kommunikere via messenger eller facetime. Man skal løbe stærkt for at følge med, men forhåbentlig overlever e-mailen lidt endnu, - det er i hvert fald en både hurtig og god kommunikationsform.

Hvad medlemstallet angår, vil vor kasserer nok berette videre om det. Jeg mener, det ligger nogenlunde konstant. Kontingentet, som bestyrelsen iflg. vore love har ret til egenhændigt at fastsætte, er for tiden 250 kroner om året og dækker op til 2 medlemmer på samme adresse. Tak for jeres hjælp og støtte, - jeg har stadig en drøm om, at alle kontingenter indløber til tiden. Vi har brug for pengene, især efter at Icelandair har sparet sig bagsideannonce på bladet væk.

Jeg har en hilsen fra vor islandske søsterforening og dens nye formand, Sigurlín Sveinbjarnardóttir. Hun har sendt en lille beretning om aktiviteterne i Ísland.

En stor tak for godt samarbejde og for jeres engagement skal lyde til mine venner i bestyrelsen.

Som sædvanlig skal der også ved denne lejlighed lyde en tak til Det Islandske Kulturhus og dets leder Halla Benediktsdóttir. Og sidst, men ikke mindst en helt speciel tak til Íslands ambassadør Benedikt Jónsson, som i august forlader os for at blive Íslands repræsentant på Færøerne. Det har været en stor fornøjelse at samarbejde med dig gennem hele din funktionstid, og som jeg også tidligere har sagt, er vi aldrig gået forgæves til dig. Vi ønsker både dig og Alla nogle gode år på Fær­øerne, som jeg også selv holder meget af. Og om lidt vil Benedikt berette om sin tid i Danmark. Det ser vi frem til             !

 

Steen Lindholm