A.P. MØLLERS FOND FOR ISLANDSKE STUDERENDE I DANMARK

Fonden, som er stiftet af skibsreder A.P. Møller i 1936, kan yde støtte til islandske statsborgeres studieophold ved en højere læreanstalt i Danmark. Dansk-Islandsk Samfund er repræsenteret i fondsbestyrelsen og ansvarlig for at modtage ansøgningerne. Ansøgningsfristen er 31. december hvert år, og da ansøgninger kun behandles én gang om året, tilråder vi, at man skriver og indsender sin ansøgning i december måned, således at eksamenskaraktererne fra hele året kommer med.

Uddeling 2021: Milde gaver til unge islændinge

I år har fonden været i stand til at uddele et samlet beløb på ca. 900.000 d.kr. til flere end 40 studerende.
Næste ansøgningsfrist er 31. december 2021, dvs. at ansøgningsbrevet skal være poststemplet senest 31. december.  Bemærk, at Fonden ikke sender nogen bekræftelse på modtagelsen af ansøgninger, men vi tilstræber at give alle ansøgere svar senest i løbet af marts måned 2022.

Fonden søges ved at downloade et ansøgningsskema fra denne side og sende det udfyldt med ordinær post  til
Dansk-Islandsk Samfund,
 Rønnebærvej 82,
 2840 Holte. 

Ansøgningen skal være udformet på dansk. Ansøgninger på engelsk eller indsendt pr. e-mail behandles IKKE. 

Persondatapolitik for Dansk-Islandsk Samfund (DIS)

Islandsfonden skal følge den Europæiske Persondataforordning. Som modtager og administrator af ansøgningerne til Islandsfonden er DIS dataansvarlig og skal derfor informere ansøgere om DIS persondatapolitik:

Ansøgninger til fonden indgives på en blanket, der indeholder ansøgers samtykkeerklæring til DIS vedrørende modtagelse og anvendelse af de indeholdte persondata. Med erklæringen accepterer ansøger at DIS modtager persondata som dataansvarlig, og at DIS kan anvende disse data i behandling af ansøgningen, herunder dele ansøgningen og de indeholdte persondata med medlemmerne af Islandsfondens bestyrelse. Dette sker inden for rammerne af en databehandleraftale, der også indebærer tavshedspligt for medlemmerne. Ansøgeren accepterer endvidere, at DIS opbevarer den fulde ansøgning i 3 år med formålet at kunne ansøgeres evt. historik i forhold til Islandsfonden, og at udbetalingsinformationer opbevares i 5 år med henblik på dokumentation overfor SKAT.

Ansøger har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse eller sletning af personoplysninger samt på forlangende at modtage de registrerede personoplysninger i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Sletning af oplysninger i en verserende ansøgning vil dog medføre, at ansøgningen afvises, og for igangværende bevillinger at udbetaling stoppes. 

APM Blanket 5.pdf